صفحه اصلی
کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی برگزار شد.
  • 2587 بازدید

کارگاه آموزشی روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی ویژه دانشجویان فعال حوزه نشریات دانشجویی و به همت مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

کارگاه روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی در روزهای پنجشنبه 4 خرداد ماه از ساعت 8:30 تا 17 و جمعه 5 خرداد از ساعت 8:30 تا 16 در خانه فرهنگ و با حضور 33 نفر از دانشجویان پردیس مرکزی و پردیس شهید عباسپور و با ارائه جناب آقای دکتر امیرهوشنگ قلندری، مؤلف کتاب ‌های "روزنامه ‌نگاری در نشریات دانشجویی"، "اصول و مبانی نشریات دانشگاهی" و عضو کمیته داوران جشنواره های نشریات دانشجویی کشور، برگزار گردید.

افزودن نظرات