صفحه اصلی
بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از نیروگاه دماوند
  • 4780 بازدید

بازدید تعدادی از دانشجویان به همراه استاد دکتر عامری دانشکده مهندسی مکانیک از نیروگاه دماوند در روز پنج شنبه 11 خرداد ماه از ساعت 8 الی 14:30 برگزار گردید.

افزودن نظرات