صفحه اصلی
نحوه اضافه کردن همراه در جشن دانش آموختگی 1402
  • 4881 بازدید

نظر به درخواست جمعی از دانشجویان در خصوص امکان ویرایش جهت اضافه نمودن همراه در جشن دانش آموختگی،  وارد لینک زیر شده و هزینه همراه را پرداخت نمایید. 

https://payment.sbu.ac.ir/paymentPerson

1-هر نفر همراه 150 هزار تومان می باشد. حداکثر همراهان دو نفر می باشد.

2- واحد دریافت کننده وجه* را معاونت فرهنگی و اجتماعی انتخاب کنید.

3- موضوع واريز وجه* را جشن فارغ التحصیلی 1402 انتخاب کنید.

ایمیل خود را حتما وارد نمایید.

 

این امکان تا تاریخ 26 خرداد وجود دارد  و با توجه به بسته شدن لیست میهمانان بعد از این تاریخ، از پذیرفتن همراهان شما معذوریم.

 

امکان عودت هزینه ثبت نام در هر مرحله ای به هیچ عنوان  وجود ندارد.

افزودن نظرات