صفحه اصلی
اردوی زیارتی مشهد مقدس ویژه دانشجویان به همت هئیت الهادی (ع) برگزار گردید.
  • 2053 بازدید

اردوی زیارتی مشهد مقدس با حضور بیش از ۱۰۰ نفر به همت هیئت الهادی(ع) پردیس شهید عباسپور برای خواهران و برادران دانشجو از تاریخ ۱الی ۵ تیرماه ۱۴۰۲ به طور مجزا برگزار گردید.

افزودن نظرات