صفحه اصلی
اردوی فرهنگی و تفریحی تهرانگردی توسط بسیج دانشجویی برگزار گردید.
  • 147 بازدید

به همت بسیج دانشجویی برنامه فرهنگی و تفریحی بازدید از کاخ گلستان، بازار تهران و مسجد امام در روز پنجشنبه 4 آبانماه 1402 برای دانشجویان ورودی جدید گروه برادران برگزار شد. دانشجویان پر انرژی یک روز قشنگ و به یادماندنی را در کنار هم سپری کردند.

 

افزودن نظرات