صفحه اصلی
اطلاعیه شماره ۴- انتخابات انجمن های علمی دانشگاه - اعلام نتایج
  • 169 بازدید

اعلام نتایج انتخابات انجمن های علمی دانشجویی در سال تحصيلي 1403-1402

پیرو برگزاری انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي در تاریخ 7 آبان ماه 1402(به صورت مجازی) با دریافت خروجی آراء از سامانه مربوطه و حذف آراي باطله شامل 1-عدم تطابق شماره دانشجويي و كدملي

2-ناهمساني رشته تحصيلي با انجمن علمي 

3- تكرار IP مشترك در يك بازه زماني محدود

نتايج انتخابات انجمن هاي علمي دانشجويي به شرح فایل پیوست اعلام مي گردد

ضمن آرزوي توفيق به منتخبين انجمن های علمی خواهشمند است نسبت به تكميل فرم انتخاب دبیر انجمن علمی و پیشنهاد استاد مشاور اقدام نموده و فرم تکمیل شده را تا تاریخ 1402/08/15 به ايميل انجمن هاي علمي anjomanelmi@sbu.ac.ir ارسال نمايند.

دانلود فایل
افزودن نظرات