صفحه اصلی
نشریه علمی تخصصی ساروج شماره 41 منتشر شد.
  • 311 بازدید

چهل و یکمین شماره از دوفصلنامه علمی ـ تخصصی «ساروج» به صاحب امتیازی انجمن علمی عمران پردیس شهید عباسپور منتشر شد. 
مدیر مسئول:  سید امین موسوی شَعرباف             سردبیر: متینه رحمت پور
در این شماره می‌خوانید: 
پردازش تصویر و کاربرد آن در مهندسی عمران/ روژین حبیبی، سید محمدامین طباطبائی‌فر، محمدایمان مرادی
فتوگرامتری پهباد، مزایا و چالش ها/ فاطمه قاسمی
سخت اگر سد بود!/ تارخ افتخار، سجاد مرشدی
رهبران آینده در ساخت و ساز، هنر مدیریت در ساخت تمدن/ ستایش راشدی
اصطکاک منفی در شمع ها/ مهران مرادی
کیسون فونداسیون/ محمد محمدحسینی طاهری
بررسی نقش مدیریت درآمد و مدیریت عملکرد در خطوط هوایی/ زهرا سادات طباطبایی علوی، پوریا رهبر
بازیافت، راهکاری مؤثر در مدیریت پسماند ساختمانی/ سید محمد اسلامی
تحولات جدید در فتوگرامتری پزشکی / نیلوفر دربندسری
تحول در مهندسی نقشه برداری با بهره گیری از علم فتوگرامتری/ بردیا برجسته
کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در مهندسی معکوس/ سعیده عر ب گل
دوربین رقومی، مزایا و چالش ها/ فرناز دیداران
اخبار انجمن علمی/ نگار آگاهی کشه

دانلود فایل
افزودن نظرات