صفحه اصلی
بازدید دانشجویان از شرکت خودروسازی زامیاد به همت بسیج دانشجویی برگزار شد.
  • 129 بازدید

به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور و با هدف افزایش سطح علمی دانشجویان بازدید از شرکت خودروسازی زامیاد در روز شنبه 4 آذر ماه 1402 با حضور قریب به 80 نفر از دانشجویان رشته مهندسی صنایع و باهمراهی اساتید محترم جناب آقایان دکتر دزفولی و دکتر وحیدی در روز شنبه 4 آذر ماه 1402 برگزار گردید.

افزودن نظرات