صفحه اصلی
بازدید از پست فوق توزیع برق تهرانپارس به همت انجمن علمی مکاترونیک برگزار شد.
  • 101 بازدید

به همت انجمن علمی مکاترونیک پردیس شهید عباسپور بازدید از پست فوق توزیع برق تهرانپارس با هدف افزایش سطح علمی دانشجویان در روز چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور جمعی از دانشجویان مهندسی مکانیک و مهندسی برق با همراهی استاد محترم جناب آقای دکتر ستاره برگزار گردید.

افزودن نظرات