صفحه اصلی
بازدید دانشجویان از پروژه در حال ساخت خط ۷ مترو تهران (ایستگاه ورزشگاه تختی) به همت بسیج دانشجویی برگزار گردید.
  • 127 بازدید

بازدید دانشجویان از پروژه در حال ساخت خط ۷ مترو تهران (ایستگاه ورزشگاه تختی) به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور با هدف افزایش سطح علمی دانشجویان در روز پنجشنبه 9 آذر ماه 1402 با حضور جمعی از دانشجویان مهندسی عمران و نقشه برداری  از ساعت 8 الی 11 برگزار شد.

افزودن نظرات