صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی برق از شرکت توزیع نیروی برق تهران و مرکز دیسپاچینگ
  • 19 بازدید

بازدید دانشجویان مهندسی برق  در راستای ارتباط با صنعت و دانشگاه از مرکز دیسپاچینگ و راهبری توزیع برق تهران بزرگ با همراهی آقای دکتر ستاره در روز چهارشنبه مورخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ به همت انجمن علمی برق پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.​​​​​​​

افزودن نظرات