صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی عمران از کارخانجات شرکت میرآب
  • 55 بازدید

بازدید دانشجویان مهندسی عمران در راستای ارتباط با صنعت و دانشگاه از کارخانجات شرکت میرآب با همراهی آقای دکتر جلیلی در روز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ به همت انجمن علمی عمران پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

​​​​​​​

افزودن نظرات