صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک از نیروگاه دماوند
  • 28 بازدید

بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک در راستای ارتباط با صنعت و دانشگاه از نیروگاه دماوند با همراهی دکتر عامری در روز پنجشنبه 10 خرداد 1403 به همت انجمن علمی مکانیک پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.


​​​​​​​

افزودن نظرات