صفحه اصلی
سرپرست معاونت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور منصوب شد
  • 109 بازدید

دکتر سید محمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی؛ طی حکمی در تاریخ 21 خردادماه   1403، دکتر محمدجواد حمیدیا ، استادیار دانشکده عمران، آب و محیط زیست به سمت سرپرست معاونت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی  و مهندسی شهید عباسپور دانشکده فوق الذکر  منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است :
      نظر به مراتب تعهد و شایستگی جناب‌عالی و بنا به پیشنهاد مورخ 1403/03/01 معاون محترم فرهنگی و اجتماعی طی نامۀ شمارۀ 121/590/د، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت مدیریت فرهنگی و اجتماعی و همچنین سرپرست مدیریت فرهنگی و اجتماعی پردیس فنی  و مهندسی شهید عباسپور منصوب می‌شوید. 
انتظار می‌رود با تلاش مستمر و با همکاری و هماهنگی با معاون محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و در پیشبرد اهداف آن پردیس، در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه کوشا باشید. توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانم .


 

افزودن نظرات