صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک از نیروگاه دماوند(دوره دوم)
  • 25 بازدید

بازدید دانشجویان مهندسی مکانیک در راستای ارتباط با صنعت و دانشگاه (دوره دوم) از نیروگاه دماوند با همراهی دکتر جان نثاری در روز پنجشنبه 17 خرداد 1403 به همت انجمن علمی مکانیک پردیس شهید عباسپور برگزار گردید. 

افزودن نظرات