صفحه اصلی
بازدید دانشجویان از شرکت مپنا برگزار گردید.
  • 25 بازدید

به همت بسیج دانشجویی و در راستای اردوی راهیان پیشرفت بازدید دانشجویان از دو شرکت توگا (شرکت ساخت توربین از زیر مجموعه های شرکت مپنا) و پارس ژنراتور (شرکت ساخت ژنراتور از زیر مجموعه های شرکت مپنا) در تاریخ ۲۳ خرداد 1403 برگزار گردید.


 

افزودن نظرات