صفحه اصلی
بازدید دانشجویان پردیس شهید عباسپور از نمایشگاه ملی هوا فضا
  • 10656 بازدید

به گزارش اداره فرهنگی و به همت بسیج دانشجویی تعدادی از دانشجویان پردیس شهید عباسپور از نمایشگاه ملی هوافضا بازدید نمودند.

افزودن نظرات