صفحه اصلی
انتخاب عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق پردیس شهید عباسپور به عنوان داور مهندسان برق و الکترونیک آمریکا
  • 6548 بازدید

به گزارش دانشکده مهندسی برق، دکتر حسین ترکمن، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی برای سومین بار به عنوان داور برجسته انجمن مهندسان برق و الکترونیک امریکا، مجله تبدیل انرژی

 (IEEE Transactions on Energy Conversion)  انتخاب شد.

 انجمن مهندسان برق و الکترونیک امریکا (IEEE) شاخه برق و انرژی (Power and Energy Society)، هرساله از بین داورانی که با مجلات همکاری دارند تعدادی را به عنوان داور برجسته (Star Reviewer) انتخاب می کند.

 


 

افزودن نظرات