صفحه اصلی
دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های محیط زیست
  • 292 بازدید

به گزارش دانشکده مهندسی آب، در راستای ایجاد بستری مناسب برای تبادل نظر و ارتقا سطح دانش به منظور ارائه راهکارهای مناسب برای پیشگیری از وقوع بحران‌های محیط زیستی و ترغیب به استفاده از فناوری‌های سبز،‌ دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های محیط زیست: صنعت و معدن سبز، طی روزهای  25 و 26 اردیبهشت ماه 1403 در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.

اطلاعات تکمیلی در وب سایت کنفرانس به نشانی

 http://ncec.modares.ac.ir  قابل دریافت است.

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظرات