صفحه اصلی
تفاهم نامه دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست با پارک علم و فناوری دانشگاه
  • 925 بازدید

امضای تفاهم نامه دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست با پارک علم و فناوری دانشگاه

به گزارش دانشکده مهندسی عمران و در راستای رفع نیازهای پژوهشی کشور و حمایت از شرکت های دانش بنیان در حوزه مهندسی عمران، روز یکشنبه10تیر 1403، تفاهم نامه ای میان رییس محترم دانشکده مهندسی عمران،‌ آب و محیط زیست و رییس پارک علم و فناوری دانشگاه منعقد گردید که به موجب آن پارک علم و فناوری دانشکده مذکور تاسیس گردد.

افزودن نظرات