صفحه اصلی
سمینار گپ و گفت از جنس فناوری در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 319 بازدید

سمینارگپ وگفت از جنس فناوری با سخنرانی دکتر یوسفی، دکتر خواصی و دکتر شاه مرادی در

سالن همایش های پردیس شهید عباسپور برگزار شد.

اطلاعات بیشتر در لین اداره فرهنگی:

https://www.sbu.ac.ir/fa/web/ace/w/14030406

افزودن نظرات