صفحه اصلی
تقدیر از ایثارگران هشت سال دفاع مقدس در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 327 بازدید

روز سه شنیه 18 مهرماه 1402 دکتر زندی رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور از تعدادی از همکاران ایثارگر هشت سال دفاع مقدس پردیس شهید عباسپور تقدیر نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

افزودن نظرات