صفحه اصلی
بهسازی مرکز همایشهای پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 273 بازدید

 

تصاویری از بهسازی مرکز همایشهای پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور در تابستان 1402

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

افزودن نظرات