صفحه اصلی
کلیپ معرفی دستاوردهای دانشکده مهندسی برق پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور در گفت و گو با دکتر اشعریون
  • 2592 بازدید

دکتر هادی اشعریون مدیر گروه کنترل دانشکده مهندسی برق پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور در چهارمین شماره از مجموعه کلیپ‌های معرفی دستاوردهای دانشکده برق پردیس شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی به معرفی دستاوردهای این دانشکده در حوزه "اشیا هوشمند" می ‌پردازد.

افزودن نظرات