صفحه اصلی
یکصد و سومین شماره ماهنامه «آینه خرد»، خبرنامه الکترونیکی
  • 441 بازدید

یکصد و سومین شماره ماهنامه «آینه خرد»، خبرنامه الکترونیکی روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

شماره صد و سومین شماره آینه خرد به دو زبان فارسی و انگلیسی، ویژه مهر 1402 منتشر شد.

در این شماره می‌خوانید:

  •     سخن سردبیر: آسیب‌شناسی تعامل با رسانه‌ها
  •     گزارش رویدادهای دانشگاه ​​​
  •     دستاوردهـای اعضای هیئت علمی
  •     دستاوردهـای دانشجــــویی
  •     یادداشـت ویـژه اعضای هیــئت علمــی
  •     مصاحبه‌های تخصصی
  •     معرفی تازه‌های نشــر دانشگاه شهید بهشتــی​​​​​​

برای مطالعه جدیدترین شماره آینه خرد، فایل زیر را دریافت نمایید.

دانلود فایل
افزودن نظرات