صفحه اصلی
میزبانی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور از 8966 نفر داوطلب در آزمون نظام مهندسی و آزمون وکلای دادگستری
  • 269 بازدید

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور روز پنج شنبه و جمعه 17 و 18 اسفندماه 1402 در دو نوبت صبح و عصر میزبان 8966 داوطلب در آزمون نظام مهندسی و آزمون وکلای دادگستری بود.

براساس اعلام معاونت آموزشی پردیس شهید عباسپور، روز پنج شنبه در نوبت صبح ۲۱۷۵ نفر داوطلب و در نوبت عصر 2175 نفر داوطلب در آزمون نظام مهندسی و روز جمعه نوبت صبح  ۲۲۱۶ نفر داوطلب و در نوبت عصر2400 نفر داوطلب در آزمون وکلای دادگستری به رقابت پرداختند.

افزودن نظرات