صفحه اصلی
برگزاری جلسه آزمون سراسری کارشناسی با حضور دکتر کرمانیان در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 533 بازدید

جلسه برگزاری آزمون سراسری کارشناسی روز چهارشنبه 29 فروردین 1403 با حضور دکتر کرمانیان سرپرست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 

 

افزودن نظرات