صفحه اصلی
میزبانی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور از آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش 1403
  • 6735 بازدید

پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، روز جمعه 14 اردیبهشت 1403 (نوبت صبح) میزبان تعداد 2000 نفر از داوطلبین آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش بود.

براساس اعلام مدیر آموزشی پردیس شهید عباسپور این آزمون در 4 حوزه امتحانی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور واقع در حکیمیه برگزار شد.

افزودن نظرات