صفحه اصلی
مسابقات بدمینتون دانشگاه های استان تهران دانشگاه شهید بهشتی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 129 بازدید

  به گزارش اداره تربیت بدنی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، این مسابقات با مشارکت دانشگاه های تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، علمی و کاربردی و دانشگاه شهید بهشتی روز چهارشنبه 13 آذرماه 1402 در سالن شهید قنبر زاده برگزار شد.

مسابقات بدمینتون دانشگاه های استان تهران دانشگاه شهید بهشتی با قهرمانی دانشگاه شهید بهشتی پایان یافت.

نتیجه مسابقات یک نفره:

مقام اول: محمدرضا قیصری (دانشگاه شهید بهشتی)

مقام دوم: محسن معصومی (دانشگاه شهید بهشتی)

مقام سوم مشترک: متین خلیلی (دانشگاه شهید بهشتی)، و محمدعلی مرسلی (دانشگاه شهید بهشتی)

 نتیجه مسابقات 2 نفره:

مقام اول: محمدرضا قیصری- متین خلیلی (دانشگاه شهید بهشتی)

مقام دوم: محسن معصومی- محمدعلی مرسلی (دانشگاه شهید بهشتی)

مقام سوم مشترک: محمدمهدی بنایی- محمدرضا فرهادی نیا (دانشگاه تهران)، و علیرضا کاظمی- علیرضا جلیلیان (دانشگاه علوم پزشکی ایران)


 


 


 

افزودن نظرات