صفحه اصلی
بازدید دانشجویان خوابگاه خواهران پردیس شهید عباسپور از باغ لاله های کرج
  • 97 بازدید

در جهت افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان خوابگاه خواهران پردیس شهید عباسپور بازدید از باغ لاله های کرج  در روز پنج شنبه تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1403 از ساعت 9 الی 15 برگزار گردید.

افزودن نظرات