صفحه اصلی
جلسات ادامه مسیر - معرفی گرایش قدرت (مهندسی برق)
  • 127 بازدید

سلسله جلسات ادامه مسیر- معرفی گرایش قدرت (مهندسی برق) توسط بسیج دانشجویی با حضور جناب آقای دکتر محمدرضا آقا محمدی رئیس دانشکده در روز شنبه 9 دی ماه 1402 از ساعت 15 در ساختمان دکتر هشترودی برای دانشجویان برگزار گردید.

افزودن نظرات