صفحه اصلی
بازدید دکتر احمدی معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی از خوابگاه های پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 12371 بازدید

به مناسبت هفته خوابگاهها عصر روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه 1403 دکتر احمدی معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی و مدیران حوزه دانشجویی پس از دیدار با دکتر کرمانیان رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور به همراه دکتر پورصابر معاون پردیس از خوابگاه های کوی پسران و دختران  بازدید نمودند.

در این بازدید دانشجویان ساکن خوابگاه دیدار و گفتگوی صمیمانه ای با دکتر احمدی داشتند و درخصوص مشکلات و مسائل خود درزمینه های مختلف از جمله تغذیه، سرویس ایاب وذهاب، امکانات رفاهی و ورزشی و.... مطالبی را عنوان نمودند و مسئولین با شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات قول بررسی و پیگیری دادند.

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

افزودن نظرات