صفحه اصلی
بازدید دکتر کرمانیان ریاست پردیس از مجموعه خوابگاه پسران و رستوران مکمل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور.
  • 583 بازدید

بازدید دکتر کرمانیان ریاست پردیس از مجموعه خوابگاه پسران و رستوران مکمل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور.

روز دوشنبه 27 فروردین 1403 دکتر کرمانیان ریاست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور از مجموعه خوابگاه پسران و رستوران مکمل پردیس بازدید کرد.

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 

افزودن نظرات