صفحه اصلی
  حضور دکتر ذوالفقاری معاون مالی، پشتیبانی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 111120 بازدید

 روز چهارشنبه 29 دی ماه 1402 دکتر ذوالفقاری (معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی)  بهمراه  دکتر زندی (رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور) و اعضای هیأت رییسه پردیس از ساختمانها و مجموعه های بازسازی شده و در حال بازسازی پردیس شهید عباسپور بازدید نمودند.

دکتر ذوالفقاری پس از بازدید، دستوراتی یرای تسریع در عملیات های اجرایی صادر نمود.

افزودن نظرات