صفحه اصلی
چاپ کتاب "اصول سیستم اتصال زمین در شبکه های توزیع" تالیف دکتر رضا محمدی
  • 20120 بازدید

 کتاب "اصول سیستم اتصال زمین در شبکه های توزیع" تالیف دکتر رضا محمدی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق کنترل و قدرت پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور توسط انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیرکبیر در 440 صفحه به چاپ رسید.

  توضیح اینکه دستورالعمل سیستم اتصال زمین شبکه های توزیع (توانیر) در قالب قرارداد پروژه تحقیقاتی با دانشگاه شهید بهشتی (مجری پروژه: دکتر رضا محمدی 1400)  با همکاری کارگروه و کمیته سیستم زمین توانیر تدوین و در شهریور 1402 ابلاغ گردیده است. به موازات این دستورالعمل، راهنمای کامل آن تحت عنوان کتاب "اصول سیستم اتصال زمین در شبکه های توزیع" تالیف و منتشر گردیده است.

دریافت اطلاعات کتاب:  epmlab.ir

 


 

افزودن نظرات