صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی برق پردیس شهید عباسپور از نیروگاه دماوند
  • 1747 بازدید

 به گزارش اداره فرهنگی پردیس روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ دانشجویان دانشکده مهندسی برق پردیس شهید عباسپور از نیروگاه دماوند بازدید نمودند.

افزودن نظرات