صفحه اصلی
نشست مشترک اساتید دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست با سرپرست پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور
  • 3630 بازدید

به گزارش دانشکده مهندسی عمران آب، روز دوشنبه  17 اردیبهشت ماه 1403 اولین نشست مشترک سرپرست پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور با هیات رییسه و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست برگزار شد.

در این نشست در ابتدا دکتر نورزاد رییس دانشکده مهندسی عمران آب، انتصاب دکتر کرمانیان به عنوان سرپرست پردیس شهید عباسپور را تبریک گفت و توضیحاتی درخصوص دانشکده مهندسی عمران ارایه نمود.

در ادامه پس از پخش کلیپ معرفی دانشکده و جزییات مربوط به امکانات دانشکده و نیروی انسانی، دانشجویان، وضعیت آموزشی- پژوهشی و فرهنگی؛ اعضای هیات علمی دانشکده جهت آشنایی بیشتر با سرپرست پردیس به معرفی خود پرداختند.

در این جلسه صمیمی دکتر کرمانیان ضمن تشکر از برگزارکنندگان این نشست مطالبی درخصوص پتانسیل های دانشکده و پردیس برای تشکیل کارگروه هایی در زمینه نظام پژوهش- آموزش و همچنین راههای پیشرفت مجموعه بیان کرد.  

در انتهای نشست اعضای هیات علمی نیازها و پیشنهاداتی در جهت ارتقای پردیس ارایه دادند.

 

 


 


 


 


 


 


 


 

افزودن نظرات