صفحه اصلی
کسب جایزه البرز توسط دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق- قدرت پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 3785 بازدید

ساسان آزاد دانشجوی دکتری مهندسی برق- قدرت پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی موفق به کسب جایزه البرز (نوبل ایرانی) در سال 1403 شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینگ زیر مراجعه فرمایید

.https://www.sbu.ac.ir/fa/web/cpe/w/azad

 

 


​​​​​​​

افزودن نظرات