صفحه اصلی
اردوی فرهنگی و تفریحی کاشان برای دانشجویان دختر پردیس شهید عباسپور و پردیس مرکزی برگزار گردید.
  • 141 بازدید

اردوی فرهنگی و تفریحی کاشان برای دانشجویان دختر پردیس شهید عباسپور و پردیس مرکزی در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 برای تعداد 76  نفر از دانشجویان برگزار گردید.

در این اردو دانشجویان با همراهی 2 نفر از کارشناسان فرهنگی پردیس شهید عباسپور و یک نفر از پردیس مرکزی با 2 دستگاه اتوبوس ساعت 6 صبح به مقصد کاشان حرکت کرده تا از مکان های تاریخی، بافت های سنتی و قدیمی و نحوه گلاب گیری بازدید نمایند . پس از صرف صبحانه، ساعت 11 صبح در منطقه نیاسر برای مشاده ی نحوه گلابگیری به یکی از کارگاه های بزرگ محل رفته تا دانشجویان از نزدیک با نحوه گلابگیری که توسط مسئول کارگاه ارائه گردید آشنا شوند.  سپس دانشجویان از محصولات طبیعی موجود خرید نمودند.

مقصد بعدی منطقه گردشگری آبشار نیاسر بود و در ادامه ساعت 14 پس از بازدید جهت اقامه نماز، صرف ناهار به یکی از رستوران های که از قبل هماهنگ شده بود توقف کرده و بعد از کمی استراحت به باغ گلهای محمدی حرکت و از فضای دل انگیزه آن دانشجویان لذت بردند. در ساعت 17 جهت بازدید به محل تاریخی باغ فین رفته سپس از قسمت های مختلف این مکان تاریخی بازدید و عکس یادگاری گرفتند.

دانشجویان  در ساعت 18:30 جهت بازدید و سپس اقامه نماز به مسجد تاریخی آقابزرگ، خانه بروجردی ها و بازارقدیمی کاشان رفتند و در ساعت 21 به سمت تهران حرکت و در ساعت 22 در ادامه مسیر جهت صرف شام توقف نمودند.

 در پایان ساعت 24 به سمت تهران حرکت و در ساعت 2 صبح روز بعد کلیه دانشجویان به خوابگاه های دانشجویی خود رسیدند.

افزودن نظرات