صفحه اصلی
دیدار و گفتگوی صمیمانه دکتر کرمانیان سرپرست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با کارکنان مستقر در ساختمان اداری 
  • 321 بازدید

دکتر کرمانیان سرپرست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور روز یک شنبه 20 اسفندماه 1402 دیدار  و گفتگویی صمیمانه ایی با کارکنان ساختمان اداری داشتند. 

سرپرست پردیس از مجموعه های مدیریت مالی و پشتیبانی، اداره دانشجویی ، اداره تربیت بدنی، اداره فرهنگی اجتماعی و سایر قسمت های دیگر بازدید نمودند. 

در این دیدار  دکتر کرمانیان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات همکاران، در جریان مسایل مربوط و فرآیند فعالیت های آنان قرار گرفتند.


 


 


 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

افزودن نظرات