صفحه اصلی
مسابقه کتابخوانی قهرمان؛ سلیمانی ویژه دانشجویان پردیس شهید عباسپور برگزار شد.
  • 166 بازدید

نفرات برتر مسابقه کتابخوانی به شرح زیر می باشد:

نفر اول: آقای علی سواری

نفر دوم: خانم فاطمه ابراهیمی

نفر سوم: خانم سارا اناری

افزودن نظرات