صفحه اصلی
بازدید از شرکت میراب به همت انجمن علمی عمران برگزار گردید.
  • 151 بازدید

در راستای افزایش سطح علمی دانشجویان بازدید از شرکت میراب به همت انجمن علمی عمران در روز شنبه 18 آذر ماه 1402 از ساعت 12 الی 18 با حضور جمعی از دانشجویان دانشکده مهندسی عمران برگزار گردید.

افزودن نظرات