صفحه اصلی
بازدید از کاخ موزه سعدآباد برای دانشجویان خوابگاه خواهران برگزار شد.
  • 191 بازدید

به مناسبت روز دانشجو و در جهت افزایش روحیه نشاط و شادابی در بین دانشجویان خوابگاهی بازدید از کاخ موزه سعدآباد در روز پنجشنبه 16 آذرماه 1402 از ساعت 9 الی 14 برای دانشجویان خوابگاه خواهران همراه با پذیرایی و صرف ناهار برگزار شد.

افزودن نظرات