صفحه اصلی
بازدید دانشجویان پردیس شهید عباسپور از نمایشگاه ملی هوا فضا
  • 100 بازدید

به همت بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور و در راستای اردوی راهیان پیشرفت،  دانشجویان در روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه 1403 از ساعت 12 الی 15:30 از نمایشگاه ملی هوافضا بازدید نمودند.

افزودن نظرات