صفحه اصلی
بازدید اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی از مجموعه کارگاهی شرکت نصب نیرو در پردیس شهید عباسپور
  • 1690 بازدید

 

روز شنبه مورخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۲، تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی از مجموعه کارگاهی شرکت نصب نیروی ایران در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی (ره) بازدید نمودند.

مدیران شرکت نصب نیروی ایران با انعقاد تفاهم نامه ای مقرر کردند همکاری خود را در طراحی و ساخت توربین های بخار با دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپورگسترش دهند.

 


 

 

افزودن نظرات