صفحه اصلی
کسب بالاترین امتیاز دانشجوی نمونه دانشگاه بهشتی (ره)
  • 736 بازدید

به گزارش دانشکده مهندسی برق، دو نفر از دانشجویان دانشکده مهندسی برق (کنترل- قدرت)، آقایان ساسان آزاد و محمد مهدی امیری موفق به کسب بالاترین امتیاز در بین دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی شدند و برای کسب عنوان دانشجوی نمونه کشوری، به عنوان نفرات برتر به مرحله ارزیابی کشوری راه یافتند.

افزودن نظرات