صفحه اصلی
اولین نشست اساتید و دانشجویان نوورود تحصیلات تکمیلی گروه منابع آب دانشکده مهندسی عمران آب و محیط زیست در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
  • 1250 بازدید

  با همت گروه مهندسی منابع آب دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست روز چهارشنبه 22 آذر 1402 اولین نشست اساتید و دانشجویان نوورود تحصیلات تکمیلی گروه منابع آب دانشکده مهندسی عمران آب و محیط‌‌ ‌زیست باحضور دکتر نورزاد (رییس دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست)، دکترمحبوبی اردکانی (معاون آموزشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست)، دکتر علی‌محمدی ( معاون پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست) ،دکتر قریشی (مدیر گروه بهبود فرآیندهای آموزشی ) و دکتر شوریان (مدیر گروه منابع آب) در سالن جلسات آموزش پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور برگزار شد.

در ابتدای مراسم رییس دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست سخنانی در خصوص اهمیت رشته عمران و  نیاز کشور به مهندسین این رشته و بخصوص سدسازی و منابع آب پرداختند .

در ادامه مراسم سایر مدیران دانشکده و اساتید گروه، قوانین آموزشی و پژوهشی و همچنین تخصصی که در آن فعالیت می‌نمایند را تشریح نمودند.

 

 

 

 

افزودن نظرات