صفحه اصلی
بازدید دانشجویان مهندسی برق از نیروگاه بعثت
  • 40 بازدید

بازدید از نیروگاه بعثت با حضور دانشجویان مهندسی برق با همراهی آقای دکتر قطبی در راستای افزایش سطح علمی و آشنایی دانشجویان با فرآینده تولید برق در نیروگاه در روز پنجشنبه 7 دی ماه 1402 به همت انجمن علمی برق پردیس شهید عباسپور برگزار گردید.

افزودن نظرات