صفحه اصلی
بازدید دبیران انجمن های علمی دانشگاه شهید بهشتی و پردیس شهید عباسپور از پارک علم و فناوری پردیس
  • 110 بازدید

بازدید دبیران انجمن های علمی دانشگاه شهید بهشتی و پردیس شهید عباسپور از پارک علم و فناوری پردیس در روز چهارشنبه  16 اسفند ماه  1402 و در راستای آشنای هرچه بیشتر دانشجویان به نحوه برقراری ارتباط  با شرکت های دانش بنیان و مبتکران علمی برگزار گردید.

افزودن نظرات