صفحه اصلی
بازدید از پارک فناوری پردیس به مناسبت هفته پژوهش و فناوری
  • 176 بازدید

بسیج دانشجویی پردیس شهید عباسپور به مناسبت هفته پژوهش و فناوری روز چهارشنبه 29 آذر 1402 با جمعی از دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک و برق از پارک فناوری پردیس بازدید نمودند. 

بازدید از دفتر چندین شرکت دانش بنیان پارک پردیس، مرکز رشد فناوری نخبگان، فضای اشتراکی (کوآپ)، نمایشگاه هواپیما، نمایشگاه شرکت فن آموز و بخش های دیگر پارک از جمله برنامه های این بازدید بود.

افزودن نظرات